Извештаји >

   Надлежност >

   Организација >

   Обрасци >

   Обавештења >

   Узбуњивачи >

 

 

Ток предмета

 

Узбуњивачи

Председник Вишег суда у Неготину, судија Драгица Сингуриловић на основу члана 14 став 5 и члана 10 Закона о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС" број 128/14), члана 52 став 1 Закона о уређењу судова и члана 6 Судског пословника, дана 05.06.2015.године доноси Одлуку о лицу овлашћеном за пријем информација о узбуњивању  - коју можете преузети у јпег формату -овде

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Вишем суду у Неготину - који можете преузети у пдф формату -овде

   

Виши суд у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Дизајн © ИТ Служба Вишег Суда у Неготину. Сва права задржана