Извештаји >

   Надлежност >

   Организација >

   Обрасци >

   Обавештења >

   Узбуњивачи >

 

 

Ток предмета

 

Обавештења

         Упутство о раду судија и запослених у Вишем суду у Неготину за време ванредног стања

            На основу члана 52. Закона о уређењу судова (Сл.гл. РС бр. 116/08, 104/09 , 101/10 .... 113/17, 65/18 ,87/18 и 88/18) и члана 56. у вези члана 57. и 58. Закона о заштити података о личности (Сл. гл. РС бр.87/18) председник Вишег суда у Неготину, судија Драгица Сингуриловић доноси

О Д Л У К У

о одређивању лица за заштиту података о личности

НАДЕЖДА ТОДОРОВИЋ на радном месту судијски помоћник у звању вишг судијског сарадника у Вишем суду у Неготину, именује се за лице за заштиту података о личности у Вишем суду у Неготину.

ПДФ формат одлуке - одлука

 

На основу чл.6 став 3 Судског пословника(Сл.гл. РС бр 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15-исправка, 39/16, 56/16 и 77/16), председник Вишег суда у Неготину, судија Драгица Сингуриловић, сталним судским тумачима за подручје Вишег суда у Неготину

ОБАВЕШТАВА СЛЕДЕЋЕ:

            Дневник извршених превода и овера стални судски тумачи могу оверити у Вишем суду у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1, у судској писарници ( канцеларија бр. 42) сваког радног дана од 7:30 до 15:30.
Контакт особа је секретар суда Љиљана Мирић
телефони 019-542-366; 019-542-391

 

10. Европски форум за унапређење владавине права

Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде

Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз финансијску подршку ЕУ.

Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.

Учесници 10. Европског  форума  за унапређење владавине права ће имати прилику да у одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа система извршења била у потпуности оперативна.

На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије, правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења, као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.

Рок за пријаву за учествовање на Форуму  траје до 4. јула 2014. године.

Уколико желите да узмете учешће на Форуму, информације о пријави и начину пријаве можете пронаћи на следећој Интернет страници:  http://www.legalreform.rs/index.php/sr/prijave-u-toku-10-evropski-pravni-i-politicki-forum-izvrsenje-potrazivanja-u-srbiji-pravda-na-delu

 

''ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА''

Поводом 25. октобра, Европског дана цивилне правде, Виши суд у Неготину овим путем обавештава све грађане да ће се дана 25.10.2013. године у Вишем суду у Неготину, одржати ''Дан отворених врата''. Током наведеног дана, у времену од 10,00 до 14,00 часова, у просторији суда број 28/29, грађани ће моћи кроз разговор са в.ф. председника суда, судијом Драгицом Сингуриловић и осталим судијама Вишег суда у Неготину, да се непосредно упознају са радом Вишег суда у Неготину, његовом организационом структуром и надлежношћу, као и са својим правима и обавезама у остваривању судске заштите.

Дана: 22.10.2013. год.

ВИШИ СУД У НЕГОТИНУ 

 
   

Виши суд у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Дизајн © ИТ Служба Вишег Суда у Неготину. Сва права задржана