Правила понашања >

   Извештаји >

   Надлежност >

   Организација >

   Обрасци >

   Обавештења >

   Узбуњивачи >

   Конкурс за радно место >

Ток предмета

iskljuci nasilje

Обавештење сталним судским тумачима

 Зграда суда

Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 110/2008, 104/2009), који је ступио на снагу 01.01.2010.године, основан је Виши суд у Неготину.

Виши суд у Неготину надлежан је за територију општине Неготин, Кладово и Мајданпек, обухватајући две трећине Борског округа, са територијом укупне површине од 2.650 км2 коју насељава 90.876 становника у 76 насељена места. Смештен је у згради Општине Неготин са осталим правосудним органима, на адреси Трг Стевана Мокрањца број 1.

Председник суда је судија Драгица Сингуриловић, док су судије кривичног одељења Љиљана Зарић, Душан Царановићi и Јулијана Могош-Живковић, а судије грађанског одељења су Слађана Марковић и Љубица Никић.

Обележја Вишег суда у Неготину су печат који садржи назив и седиште суда и грб Републике Србије. Назив, седиште суда и застава Републике Србије истакнути су на видном месту зграде у којој се суд налази, док је застава Републике Србије истакнута и у судницама.

   

Виши суд у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Дизајн © ИТ Служба Вишег Суда у Неготину. Сва права задржана