Извештаји >

   Надлежност >

   Организација >

   Обрасци >

   Обавештења >

   Узбуњивачи >

 

 

Ток предмета

 

Обрасци

 

Молба за снимање

Молба за издавање преписа-фотокопија из предмета (образац-82)

Молба за издавање преписа-фотокопија из предмета (образац-82а)

Молба за уверење

Молба за разгледање списа

 

 

 

Уколико немате ПДФ читач можете га бесплатно преузети овде: 

   

Виши суд у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Дизајн © ИТ Служба Вишег Суда у Неготину. Сва права задржана