Извештаји >

   Надлежност >

   Организација >

   Обрасци >

   Обавештења >

   Узбуњивачи >

 

 

Ток предмета

 

Важни линкови

 

·         Влада Републике Србије

·         Народна скупштина Републике Србије

·         Министарство правде Републике Србије

·         Врховни касациони суд

 

 

Апелациони судови

 

·         Апелациони суд у Београду

·         Апелациони суд у Крагујевцу

·         Апелациони суд у Нишу

·         Апелациони суд у Новом Саду

 

    Виши судови

 

·         Виши суд у Београду

·         Виши суд у Ваљеву

·         Виши суд у Врању

·         Виши суд у Зрењанину

·         Виши суд у Јагодини

·         Виши суд у Крагујевцу

·         Виши суд у Краљеву

·         Виши суд у Лесковцу

·         Виши суд у Нишу

·         Виши суд у Новом Саду

·         Виши суд у Панчеву

·         Виши суд у Пироту

·         Виши суд у Смедереву

·         Виши суд у Сомбору

·         Виши суд у Сремској Митровици

·         Виши суд у Суботици

·         Виши суд у Ужицу

·         Виши суд у Шапцу

 

 

    Основни судови

 

·         Први основни суд у Београду

·         Основни суд у Вршцу

·         Основни суд у Зрењанину

·         Основни суд у Јагодини

·         Основни суд у Кикинди

·         Основни суд у Крагујевцу

·         Основни суд у Крушевцу

·         Основни суд у Нишу

·         Основни суд у Новом Саду

·         Основни суд у Панчеву

·         Основни суд у Пожаревцу

·         Основни суд у Прокупљу

·         Основни суд у Сомбору

·         Основни суд у Сремској Митровици

·         Основни суд у Суботици

·         Основни суд у Ужицу

·         Основни суд у Неготину

 

Прекршајни судови

    

·         Прекршајни суд у Неготину

    Судови посебне надлежности

·         Управни суд у Београду

·         Привредни апелациони суд

·         Виши прекршајни суд

 

 

    Образовне институције

 

·         Правосудна академија

·         Правни факултет у Београду

·         Правни факултет у Новом Саду

·         Правни факултет у Нишу

·         Правни факултет у Крагујевцу

 

 

 
   

Виши суд у Неготину, Трг Стевана Мокрањца бр.1,19300 Неготин, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Дизајн © ИТ Служба Вишег Суда у Неготину. Сва права задржана