topbaner

 

 

   Pravila ponašanja >

   Izveštaji >

   Nadležnost >

   Organizacija >

   Obrasci >

   Obaveštenja >

   Uzbunjivači >

   Konkurs za radno mesto >

Tok predmeta


iskljuci nasilje

Obaveštenje stalnim sudskim tumačima

 


Zgrada suda

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ broj 110/2008, 104/2009), koji je stupio na snagu 01.01.2010.godine, osnovan je Viši sud u Negotinu.

Viši sud u Negotinu nadležan je za teritoriju opštine Negotin, Kladovo i Majdanpek, obuhvatajući dve trećine Borskog okruga, sa teritorijom ukupne površine od 2.650 km2 koju naseljava 90.876 stanovnika u 76 naseljena mesta. Smešten je u zgradi Opštine Negotin sa ostalim pravosudnim organima, na adresi Trg Stevana Mokranjca broj 1.

Predsednik suda je sudija Dragica Singurilović, dok su sudije krivičnog odeljenja Ljiljana Zarić, Dušan Caranović i Julijana Mogoš-Živković, a sudije građanskog odeljenja su Slađana Marković, Ljubica Nikić.

Obeležja Višeg suda u Negotinu su pečat koji sadrži naziv i sedište suda i grb Republike Srbije. Naziv, sedište suda i zastava Republike Srbije istaknuti su na vidnom mestu zgrade u kojoj se sud nalazi, dok je zastava Republike Srbije istaknuta i u sudnicama.

   

Viši sud u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca br.1, 19300 Negotin, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Design © IT Služba Višeg Suda u Negotinu. Sva prava zadržana