Izveštaji >

   Nadležnost >

   Organizacija >

   Obrasci >

   Obaveštenja >

   Uzbunjivači >

 

 

Tok predmeta

 

Kontakt

Zgrada suda

Viši sud u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca br.1, 19300 Negotin

Tel. 019/542-366, 019/542-391

Fax: 019/542-366

Email: uprava@ne.vi.sud.rs

   

Viši sud u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca br.1, 19300 Negotin, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Design © IT Služba Višeg Suda u Negotinu. Sva prava zadržana