Izveštaji >

   Nadležnost >

   Organizacija >

   Obrasci >

   Obaveštenja >

   Uzbunjivači >

 

 

Tok predmeta

 

Uzbunjivači

Predsednik Višeg suda u Negotinu, sudija Dragica Singurilović na osnovu člana 14 stav 5 i člana 10 Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Službeni glasnik RS" broj 128/14), člana 52 stav 1 Zakona o uređenju sudova i člana 6 Sudskog poslovnika, dana 05.06.2015.godine donosi Odluku o licu ovlašćenom za prijem informacija o uzbunjivanju  - koju možete preuzeti u jpeg formatu - ovde

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Višem sudu u Negotinu - koji možete preuzeti u pdf formatu - ovde

   

Viši sud u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca br.1, 19300 Negotin, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Design © IT Služba Višeg Suda u Negotinu. Sva prava zadržana