Izveštaji >

   Nadležnost >

   Organizacija >

   Obrasci >

   Obaveštenja >

   Uzbunjivači >

 

 

Tok predmeta

 

Viši sud u Negotinu

Viši sud u Negotinu je kao Prvostepeni (okružni) sud nastao iz magistrata Ustavom od 1838. godine kao prvostepeni sud u okružju krajinskom. Od 1859. godine doZgrada Okružnog suda 1912. godine, za nešto više od 50 godina, promenilo se dvanaestak predsenika suda i više desetina sudija i sudskih činovnika.
Sud je radio u privatnim zgradama sve do 1894. godine, kada je dobio svoju novu zgradu na mestu gde se nekada nalazila Hajduk Veljkova Baba Finka, odnosno danas zgrada Skupštine Opštine.


Predsednici Prvostepenog (okružnog) suda u Negotinu bili su: Miša Milenković (1860 – 1869), Stanoje Lacković (1870 – 1874), Miloš Trpezić (1877), Miloš Damnjanović (1878 – 1881), Sreten Delić (1882 – 1883), Ilija Mojsilović (1883 – 1888), Milan Miletić (1889 – 1900), Lazar Stevanović (1901), Dragutin Milićević (1902 – 1904), Milivoje Radovanović (1905 -1907) i Jovan Jovanović (1908 – 1912).

Predsednik okružnog sudaNakon I svetskog rata, reorganizacijom državne uprave u Kraljevini SHS 1922.godine, Negotin je izgubio status okružne varoši i ostao bez okružnih institucija, da bi već 1930.godine, Okružni sud bio vraćen u Negotin, kao i još neke okružne i sreske institucije.

Tokom II svetskog rata, Narodnooslobodilački odbori su od strane komunističkog rukovodstva bili nametnuti kao organi „narodne vlasti“, a do odvajanja sudske od izvršne vlasti po zahtevu Povereništva za sudstvo NKOJ-a, došlo je 1945.godine donošenjem Zakona o uređenju narodnih sudova, kada su formirani sreski, okružni, vrhovni sudovi narodnih republika, te Vrhovni sud FNRJ, kao najviši organ pravosuđa u zemlji. Tada je Uredbom Vlade NR Srbije o broju i teritorijalnoj nadležnosti sreskih i okružnih sudova na teritoriji Narodne Republike Srbije van područja Autonomne pokrajne Vojvodine od 12. maja 1947.godine, u Negotinu formiran Sreski sud za područje Gradskog narodnog odbora grada Negotina i administrativnog sreza krajinskog, koji je sudio lakša krivična dela i rešavao građanske sporove koji se u praksi najčešće javljaju.

Konačno, na osnovu čl.4 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i teritorijalnoj nadležnosti sudova opšte nadležnosti („Službeni glasnik SRS“ broj 7/69), Republičko izvršno veće je dana 25.06.1969.godine donelo odluku o početku rada novoosnovanog Okružnog suda u Negotinu, koji je počeo sa radom 01.09.1969.godine i koji je odlučivao u prvom stepenu u krivičnim, građanskim i drugim predmetima po svojoj nadležnosti, a zatim u drugom stepenu protiv odluka opštinskih sudova.

Predsednik suda bio je sudija Živorad Rajišić, a u daljem periodu ovu dužnost vršili su Radojca Leković, Krstomir Majstorović, Vojislav Ninić, Jelka Aranđelović i Slobodan Fancikić.

Okružni sud u Negotinu, kao deo pravosudne mreže Republike Srbije, u sudskoj hijerarhiji bio je potčinjen Vrhovnom sudu Srbije, a nadređen opštinskim sudovima u Negotinu, Kladovu i Majdanpeku.

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ broj 110/2008, 104/2009), koji je stupio na snagu 01.01.2010.godine, Okružni sud je preimenovan u Viši sud u Negotinu.

Viši sud u Negotinu nadležan je za teritoriju opštine Negotin, Kladovo i Majdanpek, obuhvatajući dve trećine Borskog okruga, sa teritorijom ukupne površine od 2.650 km2 koju naseljava 90.876 stanovnika u 76 naseljena mesta. Smešten je u zgradi Opštine Negotin sa ostalim pravosudnim organima, na adresi Trg Stevana Mokranjca broj 1.

Vršilac funkcije predsednika suda je sudija Bratislav Milosavljević, dok su sudije krivičnog odeljenja Tomislav Milojković, Dragica Singurilović, Ljiljana Zarić i Dušan Caranović, a sudije građanskog odeljenja su Verica Đurić, Slađana Marković i Ljubica Nikić.

Obeležja Višeg suda u Negotinu su pečat koji sadrži naziv i sedište suda i grb Republike Srbije. Naziv, sedište suda i zastava Republike Srbije istaknuti su na vidnom mestu zgrade u kojoj se sud nalazi, dok je zastava Republike Srbije istaknuta i u sudnicama.

   

Viši sud u Negotinu, Trg Stevana Mokranjca br.1, 19300 Negotin, e-mail: uprava@ne.vi.sud.rs

Design © IT Služba Višeg Suda u Negotinu. Sva prava zadržana